אינטגרלים ושטחים בשילוב הזזות והרכבה על פונקציה ליניארית