הקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת שלה – המקרה של פולינום