חזקה טבעית של פונקציה - חלק א' - חזקה שניה \(f^2{(x)}\)