חזקה טבעית של פונקציה - חלק ב' - חזקה שלישית \(f^3{(x)}\)