פונקציות עם שורשים ריבועיים – מה ההבדל בינינו? חלק ב'