נקודת מפגש התיכונים וחותכים אחרים - הוכחות באמצעות שטחים