משימות למורים

כיתה י

סוגיות בחקירה מתקדמת

פעולות על פונקציות

גיאומטריה

טריגונומטריה

שילובים: גיאומטריה וטריגונומטריה

כיתה יא

סוגיות בחקירה מתקדמת

פעולות על פונקציות

אינטגרלים

גיאומטריה

טריגונומטריה

שילובים: גיאומטריה וטריגונומטריה

הסתברות

סדרות